X
 当前位置: > 首页 -> 研究生教育 -> 教学管理
【公示】2021年度研究生国家奖学金评选结果
分割线

    根据《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》以及河北大学《关于开展河北大学2021年研究生国家奖学金评定工作的通知》的要求,经我院研究生奖学金评审委员会评审,拟推荐以下四名同学申报2021年度研究生国家奖学金:

    王佳萌, 2019级,计算机科学与技术专业

    王志丹, 2019级,网络空间安全专业

    刘亿,  2019级,计算机技术专业

    周国龙, 2019级, 计算机技术专业

    公示期: 2021.09.28-2021.10.06

    如对公示结果有异议,请在公示期内向学院提交署名书面材料,学院研究生奖学金评审委员会负责对提出异议人员身份保密。

    地点:C1-507

    电话:5073075                                                                         

网络空间安全与计算机学院
2021.9.28